Квалитет на градба

нашите темелни вредности

Зошто Авангард Градба?

Компанијата е основана 2013 год. Растот е постепен и константен ,почетоци со помали и сега со поголеми објекти. Високо посветен и стручен тим со голема контрола на работата од страна на основачите и достапност за клиентите во секое време.

kvalitet img 1

квалитет на градба

Сигурност и квалитет

avangard ikoni 1

стабилност и квалитет

Високо посветен и стручен тим со голема контрола на работата од страна на основачите и достапност за клиентите во секое време.

avangard ikoni 2

иновативност и дизајн

Тим од млади и стручни инжењери – архитекти

windproof-layer

топлотна изолација

Демит фасада – енергетско ефикасно со сертификат

avangard ikoni 4

енергетска ефикасност

Прозори со сертификат за висок квалитет

avangard ikoni 5

општествена одговорност

Транспарентност во работата и секогаш отворени работни места

avangard ikoni 6

атрактивна локација

Инвестираме на локации со добра поврзаност и содржини за поквалитетен живот

Фирма за недвижности
на која може да и верувате