Проекти

реализирани проекти и проекти во градба

Квалитет, модерен стил
и комплетен комфор

probna-za-cards

Проект во изградба

Објект Охрид

Локација: ул 7 ноември 

vero-kisela-voda

Проект во изградба

Објект Скопје

Локација: Кисела Вода

ohrid-pozadi-opstinata

Реализиран проект

Објект Охрид

Локација: Позади општина 

debar-maalo

Реализиран проект

Објект Скопје

Локација: Дебар маало

abas-emin-centar

Реализиран проект

Објект Охрид

Локација: Абас Емин

michurin

Реализиран проект

Објект Скопје

Локација: Мичурин (Стар Аеродром)

probna-za-cards

Проект во изградба

Објект Охрид

Локација: ул 7 ноември 

vero-kisela-voda

Проект во изградба

Објект Скопје

Локација: Кисела Вода

abas-emin-centar

Реализиран проект

Објект Охрид

Локација: Абас Емин

michurin

Реализиран проект

Објект Скопје

Локација: Мичурин (Стар Аеродром)

debar-maalo

Реализиран проект

Објект Скопје

Локација: Дебар маало

ohrid-pozadi-opstinata

Реализиран проект

Објект Охрид

Локација: Позади општина 

Фирма за недвижности
на која може да и верувате