Објект Охрид

Локација: Абас Емин Центар

Реализиран проект

Модерен дизајн на атрактивна локација. Ви ја претставуваме нашата градба во центарот на Охрид.

01

ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА

Демит фасада – енергетско ефикасно со сертификат

02

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Прозори со сертификат за висок квалитет

03

АТРАКТИВНА ЛОКАЦИЈА

Инвестираме на локации со добра поврзаност и содржини за поквалитетен живот